Thuisgekookt als ANBI

Stichting Thuisgekookt heeft de status 'Algemeen Nut Beogende Instelling' bij de Belastingdienst. Hieronder alle informatie over de stichting.

Stichting informatie

NaamStichting Thuisgekookt
RSIN / Fiscaal nummer851806181
PostadresIn de Houtzaagmolen 63, 1115 GG Duivendrecht
BezoekadresOudenoord 330, 3513 EX Utrecht
Telefoon06 83 44 71 97
Emailinfo@thuisgekookt.nl

Bestuurssamenstelling

VoorzitterHanneke Allegonda Anna van Keulen - van Loon
SecretarisHenrike Maria Schurink - Smit
PenningmeesterJantien Leonie van der Heyden
Raad van AdviesJasper Heinen en Maxime Nathalie Eveline van Gerven

Doelstelling

De doelstelling van de stichting is het bevorderen van sociale cohesie en een duurzame economie. De stichting tracht dit doel te bereiken via een community van mensen in Nederland die eten met elkaar delen. Via het online platform van Thuisgekookt stimuleren we ontmoetingen tussen buurtgenoten, maken we toegang tot gezonde voeding mogelijk en wordt voedselverspilling tegengegaan.

Beleidsplan

Het beleid van Stichting Thuisgekookt is gericht op verwezenlijking van haar doelstelling. Met name door het ontwikkelen, beheren en ondersteunen van het platform en het handmatig maken van matches tussen (kwetsbare) buurtbewoners. De inkomsten worden besteed aan: ontwikkeling en onderhoud online platform, ondersteuning community, matching kwetsbare buurtgenoten aan thuiskoks, organiseren food events, aangaan partnerschappen met lokale maatschappelijke organisaties, ondersteunen cateraars, verzorgen van media en communicatie. Stichting Thuisgekookt heeft geen winstoogmerk. Het batig saldo na verefffening moet worden besteed conform de doelstelling. Bestuursleden krijgen geen vergoeding. De administratie wordt gevoerd door Annemarieke Blom.

Volledig beleidsplan

Beloningsbeleid

De leden van het bestuur en Raad van Advies van Stichting Thuisgekookt ontvangen géén beloning voor hun werkzaamheden. Onkosten, gemaakt in het kader van het uitoefenen van de bestuursfunctie worden vergoed, mits niet bovenmatig. Het beloningsbeleid van Stichting Thuisgekookt is er overigens op gericht haar personeel te belonen volgens maatstaven die maatschappelijk aanvaardbaar en verantwoord zijn, passend bij haar status als algemeen nut beogende instelling.

Activiteitenverslag

De activiteiten van Stichting Thuisgekookt bestaan uit: het verbinden van buurtgenoten, het ontwikkelen, beheren en ondersteunen van Thuisgekookt. Daartoe worden de volgende subactitiviteiten ondernomen: ontwikkeling en onderhoud online platform, ondersteuning community, matching kwetsbare buurtgenoten aan thuiskoks, organiseren food events, aangaan partnerschappen met lokale maatschappelijke organisaties, ondersteunen cateraars, verzorgen van media en communicatie.

Financiële verantwoording

De volledige statuten en jaarrekening 2020 van Stichting Thuisgekookt zijn hier in te zien.

Jaarrekening 2020 Statuten
Help mij zoeken naar een passende thuiskok