Thuisgekookt als ANBI

Stichting Thuisgekookt heeft de status 'Algemeen Nut Beogende Instelling' bij de Belastingdienst. Hieronder alle informatie over de stichting.

Naam, RSIN, contactgegevens

Stichting Thuisgekookt

RSIN/fiscaal nummer: 851806181

Postadres: In de Houtzaagmolen 63, 1115 GG Duivendrecht

Bezoekadres: Oudenoord 330, 3513 EX Utrecht

Telefoon: 06 83 44 71 97

E-mail: info@thuisgekookt.nl

Doelstelling

De doelstelling van de stichting is het bevorderen van sociale cohesie en een duurzame economie. De stichting tracht dit doel te bereiken via een community van mensen in Nederland die eten met elkaar delen. Via het online platform van Thuisgekookt stimuleren we ontmoetingen tussen buurtgenoten, maken we toegang tot gezonde voeding mogelijk en wordt voedselverspilling tegengegaan.

Beleidsplan

Het beleid van Stichting Thuisgekookt is gericht op verwezenlijking van haar doelstelling. Met name door het ontwikkelen, beheren en ondersteunen van het platform en het handmatig maken van matches tussen (kwetsbare) buurtbewoners. De inkomsten worden besteed aan: ontwikkeling en onderhoud online platform, ondersteuning community, matching kwetsbare buurtgenoten aan thuiskoks, organiseren food events, aangaan partnerschappen met lokale maatschappelijke organisaties, ondersteunen cateraars, verzorgen van media en communicatie. Stichting Thuisgekookt heeft geen winstoogmerk. Het batig saldo na verefffening moet worden besteed conform de doelstelling. Bestuursleden krijgen geen vergoeding. De administratie wordt gevoerd door Annemarieke Blom.

Het volledige beleidsplan vindt u HIER .

Bestuurssamenstelling

voorzitter: Hanneke Allegonda Anna van Keulen - van Loon

secretaris: Henrike Maria Schurink - Smit

penningmeester: Jantien Leonie van der Heyden

Raad van Advies: Jasper Heinen en Maxime Nathalie Eveline van Gerven

Beloningsbeleid

De leden van het bestuur en Raad van Advies van Stichting Thuisgekookt ontvangen géén beloning voor hun werkzaamheden. Onkosten, gemaakt in het kader van het uitoefenen van de bestuursfunctie worden vergoed, mits niet bovenmatig.

Het beloningsbeleid van Stichting Thuisgekookt is er overigens op gericht haar personeel te belonen volgens maatstaven die maatschappelijk aanvaardbaar en verantwoord zijn, passend bij haar status als algemeen nut beogende instelling.

Activiteitenverslag

De activiteiten van Stichting Thuisgekookt bestaan uit: het verbinden van buurtgenoten, het ontwikkelen, beheren en ondersteunen van Thuisgekookt. Daartoe worden de volgende subactitiviteiten ondernomen: ontwikkeling en onderhoud online platform, ondersteuning community, matching kwetsbare buurtgenoten aan thuiskoks, organiseren food events, aangaan partnerschappen met lokale maatschappelijke organisaties, ondersteunen cateraars, verzorgen van media en communicatie.

Financiële verantwoording

De volledige jaarrekening 2020 van Stichting Thuisgekookt kunt u HIER inzien.

De volledige statuten van Stichting Thuisgekookt kunt u HIER inzien.