Thuisgekookt respecteert je privacy

Wij respecteren de privacy van bezoekers en gebruikers van de website en dragen er zorg voor dat de persoonlijke informatie die jij ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Verwerking van de persoonsgegevens gebeurt op een wijze die in overeenstemming is met de eisen van de Wet Bescherming Persoonsgegevens en de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Privacy bescherming
Thuisgekookt gaat zorgvuldig met jouw persoonsgegevens om en delen deze uitsluitend voor zover dat noodzakelijk is voor de dienstverlening van Thuisgekookt. Dit betekent dat wij (sommige) persoonsgegevens delen met de webhosting- of supportsoftware provider of met een overheidsorgaan, zoals een gemeente, wanneer wij daar wettelijk toe verplicht zijn. Dit is bijvoorbeeld waarom wij vragen om een geboortedatum. Omdat de activiteiten van Thuisgekookt grotendeels worden bekostigd door landelijke fondsen en gemeenten, dienen wij hiervoor verantwoording af te leggen. Een groot deel van deze verantwoording hangt samen met de verschillende leeftijden die we bedienen. Om te kunnen blijven bestaan moeten wij dit dus, geanonimiseerd, van al onze gebruikers rapporteren.Bepaalde door jou opgegeven gegevens delen we ook met andere gebruikers, zodat zij kunnen zien wie je bent, waar je woont en wat je aanbiedt. Dit alles om het Thuisgekookt platform te laten werken.De volgende gegevens zijn van de verschillende groepen zichtbaar op de website:

Van thuiskoks:

Van aanvragers:

Rechtstreeks verstrekken van gegevens aan andere gebruikers
Wanneer er tussen thuiskok en afnemer afspraken worden gemaakt over het afnemen van een maaltijd, zorgen wij er voor dat de gegevens van beide partijen worden uitgewisseld. Dit zodat de gemaakte afspraken nagekomen kunnen worden. Wanneer je als gebruiker de persoonsgegevens van een andere gebruiker ontvangt, die je daarmee zorgvuldig om te gaan en deze uitsluitend te gebruiken voor de uitvoering van aan Thuisgekookt gerelateerde activiteiten.

Thuisgekookt Nieuwsbrief
Wij maken en verspreiden een nieuwsbrief waarmee wij geïnteresseerden willen informeren over nieuws, onze diensten en eventuele andere bijzonderheden omtrent Thuisgekookt. Jouw e-mailadres wordt alleen met jouw expliciete toestemming toegevoegd aan de lijst van abonnees. Het abonneebestand van de nieuwsbrief wordt - behalve aan onze webhosting provider - niet aan derden verstrekt. Iedere nieuwsbrief bevat een link waarmee je jouw toestemming altijd kunt intrekken.

Google Analytics
Wij maken gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de website gebruiken en hoe effectief onze Adwords-advertenties zijn. De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van jouw computer (IP-adres) door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie, alsook het specifieke privacybeleid van Google Analytics.
Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de website aan ons te kunnen verstrekken en om haar adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op. Wij hebben Google niet toegestaan de verkregen informatie te gebruiken voor andere Google diensten.

Gebruik van Cookies
Thuisgekookt gebruikt op deze websites cookies voor het meten en analyseren van bezoekcijfers. Hiertoe worden aan de hand van je IP-adres, onder andere internet-verkeersgegevens en gegevens over browsertype en computer verzameld. Deze gegevens zullen niet worden gebruikt om jou persoonlijk te identificeren. Een cookie is een klein stukje informatie dat in de vorm van een bestand op je computer wordt opgeslagen. Indien je niet wilt dat wij cookies gebruiken, dien je in je browser 'cookies off'; in te stellen. Indien je de cookies accepteert, zullen zij gedurende vijf jaar op de computer blijven, tenzij je de cookies verwijdert. Het uitzetten van cookies kan het gebruik van onze website en diensten beperken.
Als je een gebruiker bent van Thuisgekookt heb je de mogelijkheid je persoonlijke gegevens in te zien. Indien het door ons verstrekte overzicht onjuistheden bevat, kun je ons verzoeken de gegevens te wijzigen of te laten verwijderen. Ook kun je een verzoek indienen tot overdracht van je gegevens. Mocht je een vraag of een klacht hebben dan horen we dat natuurlijk ook graag. Je hebt ook het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens (www.autoriteitpersoonsgegevens.nl) Voor vragen, opmerkingen of verzoeken met betrekking tot de verwerking van jouw persoonsgegevens, kun je contact met ons opnemen via onderstaande contactgegevens.

Stichting Thuisgekookt
info@thuisgekookt.nl
085-0608768

Aanpassen privacy statement
Wij behouden ons het recht voor dit privacy statement aan te passen. Wijzigingen zullen op deze website worden gepubliceerd. Laatste update: september 2020

Help mij zoeken naar een passende thuiskok