Preventie- en Integriteitsbeleid Stichting Thuisgekookt

Stichting Thuisgekookt is ontzettend blij met alle bij haar aangesloten vrijwillige thuiskoks en vindt het belangrijk dat iedereen – zowel vrijwilligers als medewerkers – binnen de organisatie zich goed en veilig voelt. Als (vrijwillige) thuiskok kom je in sommige gevallen bij de bij Stichting Thuisgekookt aangesloten aanvragers thuis. Soms zijn deze aanvragers zowel psychisch als lichamelijk kwetsbaar. Het kan dan even zoeken zijn naar een goede omgangsvorm. Elke aanvrager en thuiskok is uniek en heeft zo zijn of haar eigen manier van omgaan met anderen. Dit respecteren we, willen we vooral zo houden en niet te veel omgeven met regels. Tegelijkertijd is het nodig om algemene regels te hanteren waar iedereen zich aan dient te houden om misverstanden te voorkomen. We achten het daarom van groot belang dat er door de bij de stichting aangesloten vrijwilligers en medewerkers geen in- of externe integriteitsschending of grensoverschrijdend gedrag wordt begaan. Stichting Thuisgekookt ziet het als haar taak om alle integriteitsschending of grensoverschrijdende gedragingen te voorkomen en stelde daarom dit preventie- en integriteitsbeleidsplan op.

GEDRAGSCODE EN OMGANGSREGELS
Stichting Thuisgekookt vindt een veilige fysieke en sociale omgeving voor (kwetsbare) aanvragers en (vrijwillige) thuiskoks belangrijk. Een van de hulpmiddelen om een open, transparante en veilige omgeving te waarborgen is het gebruik van een gedragscode waarin staat wat wel en niet gewenst is in de omgang tussen (vrijwillige) thuiskoks en (kwetsbare) aanvragers.

Help mij zoeken naar een passende thuiskok